مهاجرت به آمریکا از طریق EB3

برنامه مهاجرت به آمریکا از طریق EB3 و گرین کارت را در ازای کار شما برای یک کارفرمای آمریکایی در طول یک سال فراهم می کند.

هیچ تجربه کاری برای این برنامه مورد نیاز نیست، در محل کار آموزش خواهید دید.

هر فردی با سن بالاتر از ۱۸ سال می تواند در این برنامه شرکت کند.