لیست مشاغل موجود برای برنامه EB3 امریکا

لیست مشاغل موجود برای برنامه EB3 امریکا

لیست مشاغل موجود برای برنامه EB3 امریکا

لیست مشاغلی که در حال حاضر موجود است شامل مشاغل تخصصی و غیر تخصصی در زیر آمده است. لطفا به تاریخ به روزرسانی توجه کنید. با توجه به اینکه سهمیه های موجود سریعا پر میشود، در صورت تمایل لطفا هر چه سریعتر با ما تماس بگیرید تا برای شغل مورد نظر ثبت نام شوید.

مشاغل موجود برای متخصصین و کارگران ماهر

(آخرین به روز رسانی: 2 دسامبر 2016)
لطفا رزومه خود را به آدرس EB3@itc-canada.com ارسال کنید.

1- Developer with experience in the following

Unreal engine 4
Blender
C++
Blueprint

Los Angeles/California
One Position

2- 3D character/animation designer
Los Angeles / California
One Position

مشاغل موجود برای کارگران غیر ماهر

(آخرین به روز رسانی: 8 نوامبر 2016)

1- Packaging Worker
Dole Company
Bessemer City / North Carolina
40 Positions
2- Packaging Worker
Manual Woodworkers and Weavers
Hendersonville / North Carolina
100 Positions