سوالات متداول ویزای EB3

سوالات متداول ویزای EB3

ویزای EB3 چیست؟

ویزای EB3 یک ویزای مهاجرت است که اجازه می دهد تا اتباع خارجی که کارگران ماهر، کارگران تخصصی و یا سایر کارگران هستند برای ورود به ایالات متحده اقامت دائم را کسب کنند.

دسته بندی های مختلف تحت ویزای EB3 چیست؟

دسته بندی های مختلف تحت ویزای EB3 براساس ویزای مهاجرت به شرح پایین می باشند :

ویزای EB3 (A) : این دسته برای “کارگران تخصصی” با مدرک لیسانس ایالات متحده یا مدرک معادل خارجی و با یک پیشنهاد کار از یک شرکت ایالات متحده است.
ویزای EB3 (B) : این دسته برای “کارگران ماهر” برای شغل هایی است که به حداقل دو سال آموزش یا تجربه و با یک پیشنهاد کار از یک شرکت ایالات متحده نیاز دارد.
ویزای EB3 (C) : این دسته” برای کارگران غیر ماهر”، برای شغل هایی است که به آموزش و یا تجربه کمتر از دو سال و با یک پیشنهاد کار از یک شرکت ایالات متحده نیاز دارد.

تعریف "کارگر تخصصی " برای ویزای EB3 براساس ویزای مهاجرت چیست؟

برای واجد شرایط بودن به عنوان “تخصصی” باشید شما باید یک تبعه خارجی حداقل دارای مدرک کارشناسی ایالات متحده یا یک مدرک معادل خارجی و یک عضو از انجمن شغل تخصصی موردنظر باشید.

تعریف "کارگر ماهر" برای ویزای EB3 مبتنی بر ویزای مهاجرت چیست؟

برای واجد شرایط بودن ویزای EB3 به عنوان یک “کارگر ماهر” ، شما باید یک تبعه خارجی قادر به انجام کار ماهرانه باشید که آن:

 • به حداقل دو سال آموزش یا تجربه نیاز دارد
 • دارای ماهیت موقت یا فصلی نیست.
 • کارگر واجد شرایط مناسب در ایالات متحده دردسترس نیست.

توجه: آموزش دانشگاهی مربوطه می تواند به عنوان آموزش برای اهداف این ماده در نظر گرفته شود.

تعریف "کارگر غیر ماهر "برای ویزای EB3 مبتنی بر ویزای مهاجرت چیست؟

برای واجد شرایط بودن ویزای EB3 به عنوان “کارگر غیر ماهر”، شما باید یک تبعه خارجی واجد شرایط باشید که قادر به انجام کار غیر ماهرانه است که:

 • به کمتر از دو سال آموزش یا تجربه نیاز دارد.
 • دارای ماهیت موقت یا فصلی نیست.
 • کارگر واجد شرایط مناسب در ایالات متحده دردسترس نیست.

من از چه مزایایی در ویزای EB3 مبتنی بر ویزای مهاجرت بهره مند خواهم شد؟

در ویزای EB3، شما خواهید توانست:

 •  به طور دائم در ایالات متحده  مقیم شوید.
 • در ایالات متحده کار کنید.
 • آزادانه به داخل و خارج از ایالات متحده سفر کنید.
 • برای ویزاهای وابستگان برای همسر و فرزندان زیر 21 سال درخواست دهید.

آیا محدودیت سفر در ویزای EB3 وجود دارد؟

خیر، وزارت امور خارجه هیچ محدودیتی را در تعداد دفعات سفرهایتان به داخل و خارج از ایالات متحده تحمیل نمی کند.

من به عنوان"کارگر ماهر EB-3" باید چه مدارکی را فراهم کنم؟

درخواست تان برای دسته ”  کارگر ماهر” ویزای EB3 باید با مدارکی همراه باشد که شما دارای :

 • الزامات آموزشی، آموزش یا تجربه، و هر شرط دیگری برای صدور گواهی کار فردی
 • الزامات برای معرفی شغل برنامه پایلوت اطلاعات بازار کار
 • الزامات حداقل دو سال آموزش یا تجربه

من به عنوان " کارگر تخصصی EB 3" باید چه شواهدی فراهم کنم؟

درخواست تان برای  دسته ”  کارگر تخصصی EB 3″ باید با مدارکی همراه باشد که شما یک تبعه خارجی هستید که دارای مدرک کارشناسی ایالات متحده یا یک مدرک معادل خارجی هستید. این مدرک ممکن است در قالب مدرک  دانشگاه یا کالج رسمی نشان دهنده موارد زیر باشد:

 • تاریخ مدرک کارشناسی اعطا شده
 • حوزه تمرکز مطالعه
 • آیا عضو انجمن تخصصی هستید. شما باید شواهدی ارائه دهید که نشان دهنده حداقل مدرک کارشناسی برای ورود به شغل مورد نیاز باشد.

من به عنوان "کارگر غیر ماهر یا سایر کارگران EB3" چه شواهدی باید فراهم کنم؟

درخواست تان را برای  رده کارگر حرفه ای ویزای EB3 باید همراه با مدارکی باشد که شما دارای آموزش و تجربه، و سایر شرایط مورد نیاز برای صدور گواهی کار هستید.

چگونه می توانم ویزای EB3 را کسب کنم ؟

اگر می خواهید به ایالات متحده به عنوان یک کارگر EB3 وارد شوید، باید فرایند چند مرحله ای پایین را بگذرانید:

 • کارفرمای آینده تان باید تعیین کند که آیا شما واجد شرایط اقامت دائم قانونی در ایالات متحده هستید،
 • کارفرمای آمریکایی آینده تان در ایالات متحده باید درخواست صدور گواهی اشتغال دائم ، فرم ETA-9089 را تکمیل  و آن را به نمایندگی شما به اداره آموزش و اشتغال کارگران (ETA)  از وزارت کار تحویل دهد. اداره آموزش و اشتغال کارگران باید درخواست صدور گواهی کار را تأیید یا رد کند.
 • USCISباید فرم I-140 ، درخواست کارگران بیگانه، ثبت شده از طرف شما را تایید کند.
 • وزارت امور خارجه باید به شما نمره ویزا مهاجر بدهد.
 • اگر در حال حاضر در ایالات متحده هستید، پس از این نمره ویزای در دسترس قرار گرفت باید برای تنظیم وضعیت اقامت درخواست بدهید.
 •  اگر خارج از ایالات متحده هستید، باید روند ویزای مهاجرت تان در کنسولگری ایالات متحده تکمیل شود.

آیا می توانم با ویزای EB3 بستگانم را به ایالات متحده بیاورم ؟

بله، پس از تایید فرم I-140شما، درخواست مهاجر برای کارگر بیگانه، همسر و فرزندان زیر 21 سال سن شما می توانند برای ویزاهای مهاجرت از طریق تغییر وضعیت در ایالات متحده و یا از طریق فرایند کنسولی در کنسولگری ایالات متحده در خارج از ایالات متحده درخواست دهند.

چگونه می توانم وضعیت فرم I-140 خود را، درخواست مهاجر برای تقاضای کارگر خارجی بررسی کنم؟

شما می توانید وضعیت ویزا را با استفاده خدمات رایگان ما بررسی کنید.

چگونه می توانم برای عدم پذیرش فرم I-140، درخواست مهاجر برای تقاضای کارگر خارجی درخواست دهم ؟

اگر فرم I-140  تان، درخواست برای کارگران خارجی رد شد، می توانید فرم I-290B ، اعلان تجدید نظر، همراه با هزینه مورد نیاز در مرکز خدمات منطقه USCIS مناسب طی 33 روز بعد از دریافت عدم پذیرش را ثبت کنید.

چه مشاغلی در حال حاضر موجود است؟

تعداد کارفرماهای امریکایی که از طریق EB3 افراد را از خارج از امریکا استخدام میکنند زیاد است. لیست مشاغلی شرکت آی تی سی با همکاری با شرکای تجاری خود در اختیار دارد را میتوانید در صفحه زیر ببینید:

البته این مشاغل به سرعت پر میشوند و مشاغل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.